Home

Stichting de Computerbank

We hebben onze basis in Groningen en zijn actief voor het Noorden.

Ook wij hebben het Armoedepact van de gemeente Midden-Groningen ondertekend!

Meer weten: info@decomputerbank.nlVoor meer info:

info@decomputerbank.nl

Onze rekening: NL90 INGB 000 80 666 66

© Stichting de Computerbank