Home

Stichting de Computerbank

Meer weten: info@decomputerbank.nl

Project Leenlaptops


Het project leenlaptops verder. Dit is speciaal voor de basisscholen in de provincie Groningen. Zij kunnen een laptop lenen voor hun leerlingen.


Daar zijn geen kosten aan verbonden! We willen wel graag een werkstuk of spreekbeurt zien van de gebruiker. Interesse?


Vul hier uw aanvraag in voor het seizoen 2020-2021

Het project Leenlaptops


Wordt mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:


* Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

* Johanna Donk Grote Stichting
* Emmaplein Foundation
* Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen
* Martinus-Cremersstichting / Cremersfonds
* Roode- of Burgerweeshuisfonds
* Geert van Mesdagstichting
* Stichting Armoede Fonds


Super bedankt allemaal!De Leenlaptopcentrale!


Woon je in de Stad Groningen. Dan kun je vanaf 1 augustus hier een aanvraag doen. Dit is alleen voor de leerlingen van de basischolen. 


Hier is de link om dat te doen.

logo_Armoedefonds
Martinus-Cremersstichting
wees een zegen
Afvvf Logo CMYK
2014_johanna_donk_logo-1
Emmaplein
Burgerweeshuis
GMSlogoRGB

We hebben onze basis in Groningen en zijn actief voor het Noorden.

De Computerbank bestaat nu enkele jaren en heeft al veel mensen blij gemaakt met een bruikleencomputer. Ook veel scholen hebben een beroep gedaan op de leenlaptops. Super stoer dat we kunnen helpen. Anno 2020 is de vraag naar een device nog steeds erg actueel. Dat bleek ook uit de vele aanvragen die we sinds het begin van dit schooljaar weer hebben ontvangen.


Wat willen we nog graag realiseren? Het zou super zijn als we provinciebreed mensen kunnen helpen met een computer in bruikleen. Tja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Gelukkig weten we ons gesteund door een aantal bedrijven met gebruikte apparatuur. Het ontbreekt ons nog aan de nodige financien om het provinciaal helemaal mogelijk te maken. Daarom timmeren we de komende periode aan de weg om dit te realiseren. Kunt u ons helpen? Neem dan gerust contact met ons via: 06 12791653. Ook gebruikte devices blijven uiteraard welkom.Voor meer info:

info@decomputerbank.nl

Onze rekening: NL90 INGB 000 80 666 66

© Stichting de Computerbank